Thông báo tuyển dụng nhân sự

Tin đăng ngày : 11/11/11 | 1076 lượt xem

I. Các vị trí cần tuyển:

1. 01 Trưởng nhóm nghiệp vụ làm việc tại Hà Nội

Tiêu chuẩn: Thông tin đang được cập nhật

II. Quyền lợi các ứng viên được hưởng:
- Những ứng viên được tuyển dụng sẽ có mức lương xứng đáng với vị trí và chất lượng công việc hoàn thành với thu nhập không có giới hạn.

- Được Công ty tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí để học tập, thi lấy các chứng chỉ hành nghề: kế toán, tư vấn thuế, kiểm toán...

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo Luật, được tham gia các hoạt động đoàn thể tại Công ty.

- Được Công ty cho tham dự các khoá huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về kế toán, thuế định kỳ.

III- Thời gian và địa điểm tuyển dụng:

- Nhận hồ sơ từ ngày 15/02/2011 đến hết ngày 04/03/2011, thời gian từ 7h30 sáng đến 17h30 hàng ngày (Hồ sơ không trả lại).

- Thời gian phỏng vấn: từ 8h00 ngày 05/03/2011.


Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài