Tư vấn

 • Tổng quan về dịch vụ tư vấn thuế

  (16/09/2015)

  Thuế vừa là quy định của Luật pháp bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, vừa là chi phí đối với doanh nghiệp.Tuy nhiên chi phí thuế có thể giảm đến mức tối thiểu nếu doanh nghiệp biết lựa chọn dịch vụ tư vấn thuế phù hợp và có năng lực. Nếu doanh nghiệp không nắm rõ hoặc chưa được cập nhật đầy đủ các quy định, chế tài về thuế, sẽ có rủi ro rất lớn liên quan tới nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ảnh hưởng..

 • Tổng quan về dịch vụ tư vấn tài chính

  (03/12/2011)

  Quản trị tốt sẽ làm tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; Giúp doanh nghiệp phát hiện những thiếu sót và hạn chế rủi ro trong kinh doanh và điều hành nội bộ; giúp người lãnh đạo luôn kiểm soát được hoạt động của Công ty; xây dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư, nhà cung cấp và khách hàng, là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp có thể duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài