Xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế

Tin đăng ngày : 08/07/15 | 672 lượt xem

Câu 12:

Công ty tôi ở tp Nha Trang hoạt động trong lĩnh vực khách sạn lưu trú. Tại thời điểm cuối tháng, số lượng khách còn lưu trú từ tháng trước kéo dài qua tháng sau tại khách sạn khá lớn, vậy tại thời điểm cuối tháng Công ty có phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế đối với doanh thu phát sinh trong tháng trước không?

Trả lời:

Trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ khách sạn lưu trú cho khách hàng thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế (bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN) là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ lưu trú cho khách hàng hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Khoản 2(b) Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính. Thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ lưu trú cho khách hàng. Trường hợp Công ty thực hiện thu tiền của khách hàng trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ lưu trú thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền theo quy định tại Khoản 2(a) Điều 16 Thông tư 39 /2014/TT-BTC ngày 31/03/2014.

Trường hợp đến thời điểm cuối tháng nhưng Công ty chưa hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho khách lưu trú, đồng thời cũng chưa thu tiền và chưa xuất hóa đơn cho khách hàng thì cũng chưa phát sinh nghĩa vụ phải xác định doanh thu tính thuế (bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN) tại thời điểm này.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài