Tư vấn - Hỏi đáp: Hóa đơn trong trường hợp biếu, tặng

Tin đăng ngày : 22/09/15 | 706 lượt xem

Câu hỏi:

Khi biếu tặng, cty phải lập hóa đơn có thuế GTGT, và ghi hàng biếu tặng không thu tiền. Vậy khi đó bên nhận có được kê khai khấu trừ thuế hay không?

Theo ý kiến cá nhân tôi, việc có kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không sẽ tùy thuộc vào ứng xử của DN, Nếu DN xác định hàng này sẽ để sử dụng thì sẽ không có phục vụ cho đầu ra chịu thuế. Khi đó thuế GTGT sẽ không tính vào thuế được khấu trừ. Còn nếu tiếp tục dùng đưa vào biếu tặng trong kinh doanh thì sẽ kê khai thuế đầu vào. Như vậy sẽ phải xác định trước đối tường nhận quà?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2.4 Phụ lục 4 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính )

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ…

a)    Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT ( hoặc hóa đơn bán hàng ), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương III TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Theo các quy định trên, trường hợp công ty có hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng không phân biệt bên nhận là doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay cá nhân Công ty phải xuất hóa đơn theo quy định và cũng không cần phải xác định trước đối tượng nhận quà tặng.

Đối với doanh nghiệp nhận quà tặng, nếu sử dụng hàng hóa được tặng dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đối với cá nhân nhận quà tặng không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Trừ thu nhập nhận quà tặng là Chứng khoán, là phần vốn. là bất động sản và Các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng ( Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN ).

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài