Thuế TNCN tiền lương

Tin đăng ngày : 22/09/15 | 804 lượt xem

Câu hỏi:

Doanh nghiệp chúng tôi có ký HĐ lao động với CN  phát sinh thực chi phí tiền lương từ tháng 6/2014 nhưng quá trình tập hợp hồ sơ chậm nên tháng 01/2015 mới đăng ký và được CCT cấp MST cá nhân. Vậy Doanh nghiệp hạch toán tiền lương từ tháng 6/2014 vào chi phí thì có được chấp nhận là Chi phí hợp lý khi QT thuế TNDN năm 2014 không?

Trả lời:

Khoản 1, Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, TT 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 thì

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, nếu quý DN có thực chi các khoản tiền lương từ tháng 6/2014 nhưng do thực hiện các thủ tục về thuế TNCN chậm nên tháng 1/2015 mới đăng ký và được Chi Cục Thuế cấp MST cho các nhân viên.

Để hạch toán chi phí được trừ, DN cần thiết phải có các chứng từ như: hợp đồng lao động với các nhân viên nhận lương; bảng lương (có chữ ký nhận của người nhận lương hoặc chứng từ chuyển khoản tiền lương qua ngân hàng; đã thực hiện khấu trừ và kê khai thuế TNCN của các tháng chưa có MST.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài