Thuế GTGT của tiền lãi cho vay

Tin đăng ngày : 06/08/15 | 615 lượt xem

Câu hỏi:

Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Tháng 6 năm 2014, doanh nghiệp có 5 tỷ đồng vốn nhàn rỗi chưa sử dụng nên cho doanh nghiệp X khác vay trong thời hạn 6 tháng . Vừa rồi chúng tôi nhận được khoản tiền lãi. Vậy xin hỏi khoản tiền lãi cho vay của doanh nghiệp có nộp Thuế giá trị gia tăng không?

Trả lời:

Theo các thông tư từ trước khi Thông tư 219 /TT-BTC-2014 thì chỉ có Hoạt động cho vay của Các tổ chức tín dụng ngân hàng thì phần lãi vay là đối tượng không chịu Thuế GTGT . 
Tuy nhiên từ năm 2014 khi thông tư 219 được ban hành có bổ sung điểm b điều 8 Về đối tượng không chịu thuế :" Hoạt động cho vay riêng lẻ , không phải hoạt động kinh doanh , cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng " 
Như vậy trường hợp của Doanh nghiệp bạn không phải nộp thuế GTGT đối với khoản tiền lãi cho vay 5 tỷ đồng này

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài