Thông báo tìm thấy hóa đơn đã báo mất

Tin đăng ngày : 08/07/15 | 2063 lượt xem

Câu hỏi:

- Tháng 8/2014 : doanh nghiệp làm mất 02 hoá đơn liên 2 , liên giao cho khách hàng trên đường mang giao cho khách hàng .

 

02 hoá đơn ấy vẫn được doanh nghiệp kê khai đầu ra và nộp thuế gtgt 3331 như bình thường . Doanh nghiệp đã làm thông báo mất hoá đơn và đã nhận được biên bản + quyết định xử phạt hành vi làm mất hoá đơn theo khoản 4, điều 38 , TT109/2013 . Số tiền phạt là 15.000.000 đ.

 

Đến ngày 31/01/2015(tức là sau 6 tháng ), doanh nghiệp tìm lại được hai hoá đơn đã thông báo mất.

 

Vậy doanh nghiệp có nên làm thông báo tìm thấy hoá đơn để xin huỷ quyết định bị phạt không? Điều này có được quy định ở bộ luật thông tư nào không?

Trả lời:

Theo khoản 4 Điều 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 - hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định về mất hóa đơn .

 

“ Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

 

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

 

…”

 

Căn cứ hướng dẫn trên trường hợp cty tìm được hóa đơn sau khi cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt thì quyết định xử phạt vẫn có hiệu lực và không thể thay đổi

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài