Thanh toán không dùng tiền mặt

Tin đăng ngày : 15/07/15 | 616 lượt xem

Câu hỏi:

Công ty tôi mua hàng của Doanh nghiệp tư nhân, Kế toán của Công ty tôi đã chuyển tiền mua hàng từ tài khoản của Công ty vào tài khoản của của bên bán mang tên cá nhân chủ Doanh nghiệp. Vậy việc chuyển tiền này có được coi là thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoá đơn mua hàng đó không?

Trả lời:

Tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào có quy định: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được chấp nhận cả các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).
Căn cứ theo quy định trên thì nếu Công ty bạn mua hàng của Doanh nghiệp tư nhân chuyển tiền vào tài khoản mang tên chủ doanh nghiệp, nếu tài khoản đó đã được đăng ký với cơ quan thuế thì việc thanh toán tiền hàng đó vẫn được coi là chuyển tiền qua ngân hàng và đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Các Trường hợp khác có sự tách biệt giữa tài sản cá nhân và tài sản công ty thì (Công ty TNHH , công ty hợp danh, công ty cổ phần ) thì không được tính vào chi phí được trừ

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài