Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài

A 78 phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
R P.0308 - T2B, Tòa nhà TSQ EUROLAND, Khu Đô Thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao - Q. Hà Đông - Hà Nội
T
+ (84-24) 3537 9515       +(84-24) 3537 9516    F + (84-4) 3537 9532
E asean@aseanaudit.vn W: www.aseanaudit.vn C: Copyright © 2013 ASEAN-AC

Lãi chậm nộp bảo hiểm

Tin đăng ngày : 12/08/15 | 449 lượt xem

Câu hỏi:

Hàng tháng khi nộp Bảo hiểm xã hội cty em hay nộp chậm nên Bảo hiểm tính tiền lãi chậm nộp. Vậy tiền lãi chậm nộp có được tính vào CP hợp lý không? Thông tư nào hướng dẫn?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ:

 

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định...và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

 

Theo quy định trên, trường hợp hàng tháng công ty nộp chậm BHXH nên Bảo hiểm tính tiền lãi chậm nộp thì khỏan tiền l

 

ãi chậm nộp được coi là khoản tiền phạt về vi phạm hành chính nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.