Khoản chi có tính chất phúc lợi khác

Tin đăng ngày : 08/09/15 | 748 lượt xem

Câu hỏi:

Trong TT 151/2014/TT-BTC khoản chi có tính chất phúc lợi khác chi trực tiếp cho NLĐ. Công ty chi tiền lì xì đầu năm, tiệc tất niên hoặc trả bằng tiền, thưởng không vắng mặt trong 1 năm làm việc, thưởng cho CNV nào làm việc trên 10 năm….cho hỏi những khoản này có thuộc tính chất phúc lợi khác.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 1, TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 thì khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị ....những khoản chi có tính chất phúc lợi khác sẽ được tính vào CP được trừ.

 

Theo đó, các khoản cty chi tiền lì xì đầu năm, tiệc tất niên hoặc trả bằng tiền, thưởng không vắng mặt trong 1 năm làm việc, thưởng cho CNV nào làm việc trên 10 năm…có thể được coi là những khoản chi có tính chất phúc lợi khác và nếu quý DN có khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì các CP này sẽ được tính vào CP được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không quá 1 tháng lương thực tế bình quân của doanh nghiệp.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài