Hợp đồng thời vụ

Tin đăng ngày : 11/08/15 | 643 lượt xem

Câu hỏi:

Công ty A là công ty xây dựng nhân công làm công trình thì toàn bộ thuê ngoài được ký hợp đồng thời vụ vì công việc không có tính chất thường xuyên, nhân công không có mã số thuế cá nhân vậy khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 10% hay 20%, mình có cần lên chi cục thuế làm đơn đề nghị xin cấp chứng từ khấu trừ thuế không?

Trả lời:

Theo quy đinh của thông tư 111 về trường hợp thuê lao động thời vụ không ký hợp đồng hoặc hợp đồng thời hạn dưới 3 tháng, nếu thu nhập được chi trả từ 2.000.000 đồng trở lên thì đơn vị trả thu nhập thực hiện khấu trừ 10% đối với cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế. 
Như vậy khi bạn khấu trừ thuế TNCN cho người lao động trong trường hợp này là 20 %.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài