Hóa đơn khi xuất khẩu hàng hóa

Tin đăng ngày : 01/09/15 | 787 lượt xem

Câu hỏi:

Công ty em là công ty chế xuất, tất cả hàng hóa được xuất bán ở ngoài lãnh thổ Việt Nam làm tờ khai xuất khẩu. Vậy công ty em có cần xuất hóa đơn khi xuất bán hàng hóa nữa không? Và có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý nữa hay không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 5 TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 có quy định:

 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

 

“2. Các loại hóa đơn:

 

 

- Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”; khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không cần lập hóa đơn bán hàng.

 

Theo đó, quý DN khi XK hàng hóa ra nước ngoài không cần lập hóa đơn bán hàng mà sử dụng hóa đơn thương mại (comercial invoice) và do vậy, không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài