Hóa đơn điều chỉnh

Tin đăng ngày : 15/08/15 | 777 lượt xem

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi có bán hàng cho công ty A, xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT vào tháng 8/2013. Cho đến thời điểm hiện tại công ty A vẫn chưa trả tiền cho cty chúng tôi. Công ty A yêu cầu cty chúng tôi xuất lại HĐ cho họ vì họ chưa kê khai thuế GTGT khi công ty chúng tôi giao HĐ. Vậy nếu tháng 3/2015 công ty chúng tôi hủy những hóa đơn đã xuất 2013 và xuất lại HĐ mới cho cty A thì BCTC của năm 2013 có bị ảnh hưởng gì không? Và thời điểm hiện tại công ty chúng tôi xuất HĐ phải điều chỉnh như thế nào? (vì nếu không xuất lại HĐ mới công ty A không trả tiền cho chúng tôi).

Trả lời:

Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC Ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn về các trường hợp hóa đơn đã lập:

 

“ 2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

 

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

 

Và  Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

“…

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

 

Căn cứ các hướng dẫn trên thì cty không thể hủy hóa đơn cũng như không được lập hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp này vì không có sai sót nào về việc lập hóa đơn hay cung cấp hàng hóa cho khách hàng, công ty bên bán hàng đã kê khai thuế GTGT vào tháng 8/2013.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài