Doanh thu cho thuê nhà

Tin đăng ngày : 12/08/15 | 770 lượt xem

Câu hỏi:

Tháng 7/2015 tôi có ký hợp đồng cho thuê nhà, thời gian thuê là một năm từ tháng 8/2015 đến tháng 7/2016, giá thuê nhà là 15 triệu đồng/tháng (12 tháng là 180 triệu đồng), khách hàng trả tiền một lần cho cả hợp đồng. Tôi được biết có quy định mới là nếu doanh thu cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/ năm thì không phải nộp thuế TNCN. Vậy xin hỏi hợp đồng này của tôi nếu chia hai năm thì không phải nộp thuế có đúng không?

Trả lời:

Tại  Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản có quy định:

“Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch. ”

Căn cứ vào quy định nêu trên và nội dung bạn hỏi thì doanh thu để tính thuế TNCN, GTGT cho hoạt động cho thuê tài sản được phân bổ theo năm dương lịch. Nếu trong năm 2015, bạn chỉ có duy nhất một hợp đồng thuê nhà này và chỉ cho thuê nhà 5 tháng với doanh thu là 75 triệu đồng, nhỏ hơn mức 100tr đồng nên năm 2015 bạn không phải nộp thuế.

Năm 2016 bạn cho thuê nhà 7 tháng với doanh thu là 105 triệu đồng, lớn hơn ngưỡng 100 triệu thì bạn thuộc đối tượng phải nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài