Điều chỉnh hóa đơn sai

Tin đăng ngày : 11/08/15 | 595 lượt xem

Câu hỏi:

Công ty tôi có bán cho Công ty A một số thiết bị và lập hoá đơn giá trị gia tăng. Công ty tôi đã kê khai thuế GTGT đầu ra. Nhưng 1 tháng sau, Công ty A phát hiện ra hoá đơn được lập của Công ty tôi có sai sót về địa chỉ và gửi trả lại. Xin hỏi Công ty tôi phải xử lý như thế nào, có cần phải lập hoá đơn điều chỉnh không?

Trả lời:

Trong trường hợp 2 bên xuất hóa đơn trước ngày 1/1/2015 thì 2 bên phải lập biên bản điều chỉnh và xuất lại hóa đơn khác thay thế theo quy định tại Thông tư 39. 
Trong trường hợp 22 bên xuất hóa đơn sau ngày 1/1/2015 thì theo mục 7, điều 3 của thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa dổi bổ sung một số điều cua thông tư 39 của Bộ Tài chính quy định : Trường hợp hoá đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
Như vậy,trong trường hợp này Công ty bạn chỉ cần lập biên bản điều chỉnh lại địa chỉ của Công ty mà không cần phải lập hoá đơn điều chỉnh.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài