Chi thưởng cho nhân viên

Tin đăng ngày : 15/09/15 | 709 lượt xem

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi làm Đại lý bán hàng cho Tập đoàn nước ngoài. Để khuyến khích nhân viên bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số được giao, Công ty dự kiến phối hợp với Tập đoàn chi thưởng cho các nhân viên vượt doanh số. Vậy, khoản chi thưởng cho nhân viên nêu trên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời:

Theo qui định tại điểm 2.5 Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính thì Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Bạn có chi khoản tiền thưởng theo doanh số bán hàng cho người lao động mà khoản chi này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu trên và có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài