Chi thưởng cho các tập thể ...

Tin đăng ngày : 08/09/15 | 631 lượt xem

Câu hỏi:

Công ty tôi có thực hiện chi thưởng cho các tập thể (Phòng/team) có thành tích tốt/đóng góp lớn trong hoạt động năm 2014 bằng tiền (VD: 50 triệu/phòng KD). Vậy xin hỏi số tiền thưởng cho các tập thể trên có phải phân bổ cho các cá nhân thuộc tập thể để chịu thuế TNCN không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về Các khoản thu nhập chịu thuế:

 

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

 

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

 

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán…”

 

Theo quy định trên, trường hợp Công ty chi thưởng cho tập thể người lao động ( Phòng ) để sử dụng chung, không thưởng cho từng cá nhân thì không tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân. Trường hợp chi thưởng cho từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài