chi phí được trừ

Tin đăng ngày : 08/07/15 | 632 lượt xem

Câu hỏi:

Công ty tôi chuyên sản xuất các dòng thuốc, dược phẩm để chữa bệnh . Trong tháng 6 vừa qua do số dược phẩm không được tiêu thụ hết nên số dược phẩm này sản xuất trong năm 2014 đã hết hạn sử dụng và biến đổi lý hoá , không thể nào đem bán. Công ty quyết định tiến hành tiêu huỷ.

Vậy cho tôi hỏi , trong trường hợp này số thuốc hết hạn có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không ? Có cần làm hồ sơ để được tính vào chi phí được trừ?

Trả lời:

Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp , hàng hoá đi bán luôn là một trong những tài sản quan trọng của doanh nghiệp . CÓ nhiều loại hàng hoá có thể có hạn sử dụng dài vài năm như máy móc thiết bị . Hoặc chỉ có vài tháng , thậm chí vài ngày như các loại hàng hoá nông sản. 
Vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho DN kinh doanh , theo mục b điểm 2.1 Thông tư 78 /BTC -2014 có quy định :
Đối với hàng hoá Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ như sau:
- Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về hàng hóa bị bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên.
- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.
Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).
- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Như vậy số thuốc kia vẫn tính vào chi phí được trừ

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài