Tư vấn - Hỏi đáp

 • Chữ ký hóa đơn

  (30/09/2015)

  Trường hợp trên hóa đơn nếu đóng mộc treo không phải do chủ DN ký thì có cần bổ sung giấy ủy quyền của chủ DN cho người ký ...

 • Lập hóa đơn điều chỉnh ...

  (22/09/2015)

  Công ty chúng tôi có bán hàng cho công ty A. xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT vào tháng 8/2013. Cho đến thời điểm hiện tại công ty A vẫn chưa trả tiền cho cty chúng tôi. Công ty A yêu cầu cty chúng tôi xuất lại HĐ cho họ vì họ chưa kê khai thuế GTGT khi công ty chúng tôi giao HĐ ...

 • Dấu treo trên hóa đơn bán hàng

  (22/09/2015)

  Trường hợp trên hóa đơn nếu đóng mộc treo không phải do chủ DN ký thì có cần bổ sung giấy ủy quyền của chủ DN cho người ký không?

 • Thuế TNCN tiền lương

  (22/09/2015)

  Doanh nghiệp chúng tôi có ký HĐ lao động với CN phát sinh thực chi phí tiền lương từ tháng 6/2014 nhưng quá trình tập hợp hồ sơ chậm nên tháng 01/2015 mới đăng ký và được CCT cấp MST cá nhân ...

 • Tư vấn - Hỏi đáp: Thuế TNCN trong trường hợp thưởng cho tập thể

  (22/09/2015)

  Công ty tôi có thực hiện chi thưởng cho các tập thể (Phòng/team) có thành tích tốt/đóng góp lớn trong hoạt động năm 2014 bằng tiền (VD: 50 triệu/phòng KD)...

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài