Một số điểm mới về Thuế TNDN 2014

Tin đăng ngày : 15/10/14 | 1146 lượt xem

Nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho Người nộp thuế, khuyến khích  đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm bớt những khó khăn cho Doanh nghiệp trong tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước đang có xu thế giảm phát, ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Để giúp Doanh nghiệp nắm bắt nhanh về chính sách thuế TNDN, Ngày 23/7 vừa qua Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.

Công văn được ban hành nhằm giúp cho các Doanh nghiêp áp dụng nắm bắt được những điểm mới và khác so với trước đây về thuế TNDN.

Một số nội dung mới nổi bật được giải thích trong công văn như:

- Phương pháp tính thuế TNDN

- Xác định thu nhập tính thuế

- Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

- Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

- Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp

- Khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

- Chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế...

Nội dung chi tiết Công văn 2785/TCT-CS về một số điểm mới của thuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế 2014 xin vui lòng tải file tại đây.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài