Gia hạn đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT

Tin đăng ngày : 05/03/14 | 1230 lượt xem

Tổng Cục thuế vừa ban hành công văn 624 /TCT-CS về tiếp nhận đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT. Theo đó:

Các DN, HTX có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, tổ chức kinh tế khác chưa nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế (mẫu 06/GTGT), thì phải nộp cho cơ quan thuế trước 15/3/2014.

Công văn còn hướng dẫn cách điền cụ thể mẫu 06/GTGT như sau:

- Nếu cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền nội dung: "....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

- Nếu cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền nội dung: “....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

Nguồn: Thư viện pháp luật

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài