Tin chuyên ngành

 • Một số điểm mới về Thuế TNDN 2014

  (15/10/2014)

  Để giúp Doanh nghiệp nắm bắt nhanh về chính sách thuế TNDN, Ngày 23/7 vừa qua Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.

 • MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2013

  (19/03/2014)

  Năm 2013, chính sách thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về thuế TNDN; Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về thuế TNDN. Một số nội dung cần lưu ý như sau:

 • Gia hạn đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT

  (05/03/2014)

  Gia hạn đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT

 • Cụ thể hóa tiêu chí áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 20%

  (24/10/2013)

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1-7-2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

 • Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ - Hãy làm ngay đừng chậm trễ

  (02/02/2012)

  Xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt là một việc làm đòi hỏi cấp thiết đối với từng doanh nghiệp. Hệ thống kiểm soát nội bộ nên để nó tự vận hành và tự kiểm tra chéo lẫn nhau trong hệ thống. Đừng giao nhiều việc cho nhiều người, đừng quản lý bằng miệng theo kiểu nhớ thì làm không nhớ thì thôi, đừng quản lý theo kiểu niềm tin. Hãy xây dựng ngay cho mình một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh, hãy..

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài