Tầm nhìn chiến lược

Tin đăng ngày : 15/11/11 | 4317 lượt xem

Mục tiêu chiến lược của ASEAN-AC là phấn đấu đến năm 2015 sẽ là một trong Top 20 doanh nghiệp kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam và đến năm 2020 sẽ là một trong Top 10 doanh nghiệp kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh của ASEAN-AC xác định là:

“Đem lại hiệu quả và lợi ích cho Quý Khách hàng sau kiểm toán”.

Lĩnh vực cạnh tranh của ASEAN-AC: Đa dạng hoá các lĩnh vực Kiểm toán - Tư vấn tài chính - Đầu tư tài chính - Công nghệ thông tin, các lĩnh vực sẽ bổ sung và hỗ trợ cho nhau thành hệ thống khép kín trong quản lý, đồng bộ trong hệ thống kiểm soát và cùng phát triển.

Chiến lược kinh doanh của ASEAN-AC: “Uy tín - Chất lượng”. Chúng tôi luôn đặt “Uy tín và Chất lượng” lên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị. Luôn lắng nghe và tìm hiểu sự mong đợi của khách hàng, cố gắng phấn đấu cung cấp dịch vụ đạt mức kỳ vọng cao nhất có thể đối với Qúy Khách hàng.

Văn hoá Công ty: Tạo môi trường làm việc có tính cạnh tranh để thu hút nhân tài đến và gắn bó lâu dài với Công ty; Tạo cơ chế, điều kiện để mọi thành viên có thể phát huy tính sáng tạo, cống hiến và thành đạt. Xây dựng ASEAN-AC thành ngôi nhà chung thống nhất; Cùng chung sức, cùng phát triển.

Triết lý kinh doanh: Phương châm của ASEAN-AC dựa trên ý tưởng "CHO là NHẬN”: đó là đem đến cho người khác những cơ hội thì chúng ta sẽ nhận được những cơ hội từ những người khác

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài