Ông Thái Văn Toàn - Phó Giám đốc, Kiểm toán viên

Tin đăng ngày : 16/09/15 | 1813 lượt xem

 

Họ và tên

Thái Văn Toàn

Năm sinh

1985

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ

Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế - Học viện Tài chính
Kiểm toán viên hành nghề (CPA)
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về Thuế (CPT)
Thẩm định viên về giá

Số năm công tác

08 năm

Số năm làm kiểm toán: 08 năm

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 09/2007 đến 06/2008

Trợ lý kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Từ 07/2008 đến 05/2009

Trợ lý kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán APEC

Từ 06/2009 đến 12/2013

Trưởng phòng

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

Từ 01/2014 đến nay Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Tham gia nhiều khóa học đào tạo của Công ty cũng như của hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội thẩm định giá Việt Nam.

Hiểu biết luật kế toán, các luật thuế các chuẩn mực kiểm toán kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính kế toán

Có khả năng thực hiện kế toán, kiểm toán; tư vấn công tác kế toán, quản trị doanh nghiệp; tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

Trên 8 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp và chỉ đạo các hợp đồng kiểm toán, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tài chính các Tổng công ty, các Tập đoàn và công ty như:

 • Tổng công ty dược Việt Nam;
 • Công ty CP Tập đoàn thương mại Công nghiệp Việt Á;
 • Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
 • Tập đoàn xây dựng Hoàng Hà;
 • Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp (Geleximco);
 • Công ty TNHH FLECON Việt Nam;
 • Công ty CP Đầu tư Tây Bắc;
 • Công ty Liên doanh xây dựng Việt Nam - Cu Ba;
 • Công ty CP Phốt pho vàng Lào Cai;
 • Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất hàng xuất khẩu Ngân Anh;
 • Công ty CP Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội;

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài