Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc, Kiểm toán viên

Tin đăng ngày : 01/10/13 | 1232 lượt xem

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Thu Thủy

Năm sinh

1981

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ

Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế
Kiểm toán viên hành nghề (CPA)
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về Thuế (CPT)
Thẩm định viên về giá

Số năm công tác

12 năm

Số năm làm kiểm toán: 05 năm

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

Tham gia nhiều khóa học đào tạo của Công ty cũng như của hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội thẩm định giá Việt Nam.

Hiểu biết luật kế toán, các luật thuế các chuẩn mực kiểm toán kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính kế toán

Có khả năng thực hiện kế toán, kiểm toán; tư vấn công tác kế toán, quản trị doanh nghiệp; tư vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

Trên 12 năm kinh nghiệm, đã trải qua các công việc như kế toán tổng hợp, kế toán trưởng cũng như tham gia trực tiếp và chỉ đạo các hợp đồng kiểm toán, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tài chính các Tổng công ty, các Tập đoàn và công ty.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài