Giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh dịch vụ Kiểm toán

Tin đăng ngày : 31/12/13 | 1772 lượt xem

Theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012, từ ngày 1/1/2014, chỉ những DN kiểm toán đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận mới được cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Thực hiện quy định trên, ngày 31/12/2013, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN đã được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận số 081/KDKT đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán.

Trân trọng thông báo.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài