Danh sách Kiểm toán viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Tin đăng ngày : 30/10/13 | 3179 lượt xem

Từ ngày 01/07/2013, chỉ những kiểm toán viên hành nghề được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được ký báo cáo kiểm toán theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán hành nghề.

Danh sách kiểm toán viên hành nghề được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của ASEAN-AC gồm:

1. Ông Đặng Tấn Sơn - CEO

2. Ông Trần Thanh Xuân - Phó giám đốc

3. Ông Lê Xuân Bách - Phó Giám đốc

 

 

4. Ông Thái Văn Toàn - Phó Giám đốc

5. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Danh sách này được cập nhật thường xuyên và công khai định kỳ trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính (do cấp mới, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề hết hiệu lực hoặc không còn giá trị).

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài