Con người ASEAN-AC

Tin đăng ngày : 29/10/13 | 2893 lượt xem

Đội ngũ nhân sự của Công ty chính là tài sản quan trọng nhất của ASEAN-AC. Chúng tôi tự hào đã có được đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, được đào tạo tại các trường đại học uy tín hàng đầu Việt Nam và trên thế giới, cam kết gắn bó xây dựng Công ty. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ASEAN-AC đều đã tốt nghiệp đại học và sau đại học, đã làm việc trong ngành kiểm toán từ khi ngành này mới hình thành tại Việt Nam. Chúng tôi luôn rộng cửa, chào đón kiểm toán viên, kỹ thuật viên, chuyên gia tâm huyết với nghề gia nhập ngôi nhà chung ASEAN-AC.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã được trải qua các chương trình đào tạo có hệ thống cả về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý; thường xuyên tham dự các chương trình đào tạo chuyên môn, cập nhật sự phát triển và thay đổi của các chuẩn mực kế toán và kiểm toán, các văn bản thuế, và các văn bản luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Do đó, bên cạnh năng lực về kiểm toán các thành viên của ASEAN-AC có khả năng hoạt động như một nhà tư vấn quản trị, tư vấn tài chính.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài