Lễ công nhận Đảng viên chính thức

Tin đăng ngày : 16/10/13 | 2680 lượt xem

Ngày 24 tháng 9 năm 2013 tại Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN, Chi bộ Đảng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN đã trang trọng tổ chức tổ chức lễ công nhận đảng viên chính thức cho 3 đồng chí đảng viên dự bị.

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Bí thư Chi bộ thừa ủy quyền của Đảng ủy khối Du lịch Hà nội đọc và trao các Quyết định số 66, 67, 68 - QĐ/ĐUK ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Đảng ủy khối công nhận Đảng viên chính thức cho 3 đồng chí là:

1. Đồng chí Trần Thanh Xuân

2. Đồng chí Thái Văn Toàn

3. Đồng chí Nguyễn Duy Phúc

Từng đồng chí đảng viên được công nhận đảng viên chính thức đã đọc lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của đầy đủ các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và toàn thể CBCNV công ty.

Đồng chí Bí thư chi bộ đã nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên trong tổ chức đảng và dặn dò các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng phấn đấu học tập và làm gương cho quần chúng noi theo.

Kết thúc lễ công nhận đảng viên chính thức, toàn thể hội trường nghiêm trang chào cờ. Buổi lễ diễn ra trang trọng và nghiêm túc, qua đó khơi dậy và tạo phong trào phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyên cho các bạn trẻ trong công ty.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Đồng chí Đặng Tấn Sơn - Bí thư Chi bộ - công bố quyết định Đảng viên chính thức

Đồng chí Nguyễn Duy Phúc đọc lời tuyên thệ

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài